Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Radgoszcz. Rewitalizacja gminy
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
niedziela, 09 kwietnia 2017 23:44

Trwają  prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. – Na razie jesteśmy na etapie, zakrojonych na szeroką skalę, konsultacji społecznych. Ostateczny kształt nadadzą mu radni – podkreśla wójt Marek Lupa. Prace nad programem rozpoczęły się w ubiegłym roku. W konsultacjach społecznych wzięli udział mieszkańcy wszystkich sołectw. Pojawiła się ankieta, odbyło się kilka spotkań. Na podstawie tych doświadczeń opracowane zostały założenia programu rewitalizacji.  Sam program odpowie na żywotne problemy o charakterze społecznym, kulturalnym, ale i oświatowych. Ostatecznie, po analizie diagnozy potrzeb, radni zdecydują, jak i gdzie program będzie realizowany. Program rewitalizacji i likwidowania terenów zdegradowanych jest programem specyficznym – dodaje wójt. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przypomnijmy, że przedsięwzięciem rewitalizacyjnym są działania: społeczne (przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, przestępczości czy niskiemu poziomowi edukacji), gospodarcze (poprawa lokalnej gospodarki), środowiskowe (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych) oraz przestrzenno – funkcjonalne i techniczne (wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawa dostępu do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych). Jak podkreśla wójt rewitalizacja jest bardzo dobrze zaplanowana i uwzględnia sferę społeczną, gospodarczą i  przestrzenną, jest kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Gminny Program Rewitalizacji zostanie  opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022  będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014-2020.  Pierwszym etapem prac jest całościowa diagnoza Gminy Radgoszcz umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

 
Rodzice prezydenta w Radgoszczy
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
środa, 05 kwietnia 2017 20:59

Profesorowie Janina Milewska-Duda i Jan Duda, rodzice prezydenta Andrzeja Dudy uświetnili swoją obecnością obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w radgoskim kompleksie żłobkowo-przedszkolnym. Medale od Prezydenta RP oraz upominki od Urzędu Gminy Radgoszcz trafiły do rekordowej liczby małżeństw, bo aż 28 par z terenu gminy Radgoszcz. - Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia na uroczystość. Też jesteśmy już prawie jubilatami, mamy 47 lat małżeństwa. Chcemy się cieszyć razem z państwem tym wielkim sukcesem, którym jest życie w dobrej rodzinie. Serdeczne gratulacje – powiedział prof. Jan Duda. - Dziś rano, wraz z mężem gorąco modliliśmy się za państwa i nasze spotkanie. Szczęść Boże – dodała prof. Janina Milewska-Duda.

 
Olesno. Wydatki mniejsze niż dochody
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
wtorek, 28 lutego 2017 18:48

O ponad siedemset tysięcy złotych mniejsze są wydatki niż dochody gminy Olesno w 2017 roku. – Nadwyżkę w budżecie chcemy przeznaczyć na spłatę starych zobowiązań. Zresztą nasza gmina ma jedną z najmniejszych stóp procentowych zadłużenia w Małopolsce – podkreśla wójt Witold Morawiec. Świadoma polityka finansowa samorządu ma swoje głębokie uzasadnienie. Gmina czeka na środki unijne, potrzebuje także finansowego „oddechu” chociażby w związku z planami budowy sali gimnastycznej w Oleśnie. Budżet gminy na 2017 roku zakłada dochody w kwocie 24.845 miliona złotych. Wydatki opiewają na niecałe 24.1 miliona złotych. Gros tej kwoty stanowią koszty utrzymania sieci szkół i przedszkoli. 10 tysięcy złotych to dotacja dla Małopolskiej Izby Rolniczej. 400 tysięcy złotych to wkład gminy w remont drogi powiatowej, zadanie realizowane jest wspólnie z samorządem powiatu dąbrowskiego. Ponad czterysta tysięcy złotych zapisano na remonty dróg gminnych. Sama oświata, jak już wspomnieliśmy, kosztuje gminę ponad 8.1 miliona złotych.  Z tego cztery miliony to koszt utrzymania szkół podstawowych, półtora miliona przeznaczono na przedszkola, a blisko dwa miliony na gimnazja. Do tego dochodzą koszty dowozu dzieci: ponad 320 tysięcy złotych, utrzymanie świetlic, nauczanie indywidualne, dokształcanie nauczycieli. Blisko 1.3 miliona złotych to wydatki na działanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Oleśnie.

 
Dąbrowa Tarnowska. Miasto z obwodnicą
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
sobota, 31 grudnia 2016 01:33

Blisko 80 milionów złotych będzie kosztowała budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Miasto zabiegało o nią od wielu lat. –  To historyczny moment w dziejach naszej gminy – podkreśla burmistrz Krzysztof Kaczmarski.  Pod koniec listopada, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie została podpisana umowa na realizacje długo wyczekiwanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.  Obwodnicę wybuduje konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. s. z o.o. w restrukturyzacji. Konsorcjum, ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Umowę podpisali: Dyrektor GDDKiA Tomasz Pałasiński i Wiceprezes Vistal Gdynia S.A. Bogdan Malc. Dodajmy, że przy podpisaniu umowy, obecni byli: poseł Wiesław Krajewski oraz burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem. Obwodnica ma około 6,9 kilometra. - To historyczny dzień dla Dąbrowy Tarnowskiej. Myślę, że po powstaniu obwodnicy miasto będzie się rozwijało, a zarazem mieszkańcy będą żyli w większym komforcie. Myślimy też o rewitalizacji centrum miasta, ale dopóki nie wyprowadzimy z niego ruchu tranzytowego, to też rewitalizacja nie będzie miała właściwego wymiaru  – mówił po podpisaniu umowy Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy włączali się w proces zabiegania o budowę obwodnicy naszego  miasta, zwłaszcza obecnemu Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa –Andrzejowi Adamczykowi i Posłowi na Sejm RP –Wiesławowi Krajewskiemu, którzy dochowali deklaracji złożonych w naszym Urzędzie Miejskim, z których wynikało, że obwodnica będzie utrzymana w Programie Budowy Dróg Krajowych. – Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji parlamentu rozpocznie się cząstkowy remont drogi krajowej Tarnów – Dąbrowa Tarnowska – Szczucin. Zabiegam o to, by całą droga została wyremontowana. Niestety, w uchwalonym tuż przed utratą władzy przez PO i PSL programie, ta droga  nie znalazła się. Minister Adamczyk zapewnia, że w momencie korekty programu, znajdą się środki na jej remont – dodaje poseł Wiesław Krajewski.

 
„Szkoły Promujące Bezpieczeństwo” z Gminy Dąbrowa Tarnowska
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
wtorek, 11 października 2016 21:23

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzkiej Policji, szkołom z całego województwa małopolskiego. Wśród wyróżnionych 31 szkół, których przedstawiciele otrzymali certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Strzeleckiego oraz Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Halinę Cimer, znalazły się trzy szkoły z Gminy Dąbrowa Tarnowska: Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazowce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej i Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach. Nagrodzone szkoły reprezentowali dyrektorzy Magdalena Wojnarowska-Piasecka, Dariusz Węglowski i Agata Leżoń wraz z delegacjami uczniów. Całorocznym opiekunem szkół podczas realizacji programu  była mł. asp. Agata Bulwa, która towarzyszyła  reprezentacjom szkół podczas uroczystości. 


 
Dąbrowa Tarnowska. Trwają prace przy ul. Ogrodowej
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
wtorek, 11 października 2016 21:22

Już od ponad dwóch tygodni prowadzone są prace przy przebudowie ulicy Ogrodowej. Realizacja tej inwestycji była długo oczekiwana przez mieszkańców.  Większość z nich oraz użytkownicy ogródków działkowych okazują zrozumienie w związku z niedogodnościami i utrudnieniami. zaistniałymi przy wykonywaniu prac drogowych.
Na obecnym etapie prac przystąpiono do wykonania koryta, kanalizacji burzowej, a także do przestawiania ogrodzeń. Rozpoczęto także prace związane ze stabilizacją gruntu. Przewidywany czas trwania prac wynosi około 8 tygodni. Dobremu tempu prac sprzyja pogoda.

 
Minister nadał medale
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
niedziela, 08 maja 2016 18:30

Podczas XV sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się uroczyste wręczenie złotych i srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju". Odznaczenia nadawane są przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których troje i więcej dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego. Stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Są uhonorowaniem ogromnego trudu, jakim jest wychowanie synów w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji narodowej. Złote medale „Za zasługi dla obronności kraju" są nadawane rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową. W gronie tym znaleźli się Państwo Janina i Stanisław Kupiec z gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Państwo Mieczysława i Zygmunt Tobiasz z gminy Mędrzechów.

 
Będzie most w Borusowej
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
niedziela, 08 maja 2016 00:00

Jest porozumienie w sprawie budowy mostu w Borusowej. Nowa konstrukcja połączy południową część województwa świętokrzyskiego z autostradą A4. Zastąpi on przeprawę promem, która teraz jest jedyną formą przemieszczania się pomiędzy Borusową w Małopolsce, a Nowym Korczynem w Świętokrzyskim.  Powstaną także nowe drogi dojazdowe po obu stronach Wisły. Prace budowlane miałyby rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku, a zakończyć we wrześniu 2019 roku.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Relacje wideo z regionu tarnowskiego

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących "cookies" oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia .